Mentorschap Arnhem

Mentorschap Arnhem voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor 2018

Geachte mevrouw Simonse,

Namens uw organisatie DJTD Consultancy diende u op 22 juli 2019 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel mentor te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Als kantonrechter verbonden aan het LKB heb ik uw handhavingsverzoek bestudeerd. Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2018 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.