Professioneel Mentorschap ArnhemMentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt opgelegd. Een mentor wordt aangesteld om de belangen van een cliënt op het vlak van niet- vermogensrechtelijke aard waar te nemen.

De mentor vertegenwoordigt de klant, gaat in gesprek met hulpverleners en vertegenwoordigt de klant bij zorgplan- en behandelplan-besprekingen.
Bovendien heeft de mentor overleg met behandelaars en verzorgers om erop toe te zien dat de zorg, die wordt gegeven, in overeenstemming is met de gemaakte afspraken.

 

Indien nodig regelt de mentor aanvullende zorg. De mentor betrekt zoveel als mogelijk de cliënt bij de te nemen beslissingen. Mentorschap Arnhem  sluit zoveel als mogelijk aan bij wat cliënten nog zelf kunnen en bevordert dat de cliënt (rechts)handelingen zelf verricht indien hij of zij daartoe in staat is.

In het Burgerlijk Wetboek staat het volgende:
“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijk toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechterte zijnen behoeve een mentorschap instellen.” (1: 450 BW)

Door een onafhankelijk en professionele mentor in te schakelen worden de belangen van betrokkene optimaal behartigd

Taken van de mentor:
• Ondersteunt de klant bij het zoveel mogelijk zelf nemen van beslissingen
• Bevordert een zelfstandig optreden van de klant
• Houdt rekening met de belangen van de klant en geeft hem/haar gevraagd of ongevraagd advies
• Signaleert mogelijke fouten bij de behandeling en verzorging van de klant
• Geeft, waar nodig, instructies en advies aan hulpverleners
• De mentor behartigt de belangen van de klant bij de opstelling van het zorg- en behandelplan.

Het mentorschap dient bij de kantonrechter te worden aangevraagd. Dit kan geschieden door de betrokkene zelf, door de familie dan wel door de instelling waar betrokkene woont.

Voor meer informatie over Mentorschap Arnhem kunt u u met ons contact opnemen. U kunt het contactformulier invullen. Mentorschap Arnhem beantwoord uw vragen graag.