07mrt/21
Sliderzewaan

Paniek

Geen dag is saai. Vanmorgen een mailtje, client van in de 70 klimt met rollator en al over het hek van het verpleeghuis. Wat toch wel een hoog hek is. Adrenaline doet wat met een mens. Hij had gehoord dat er een besmettelijk virus was, en raakte daarvan zo in paniek, dat hij besloot over het hek te klimmen.

Dan een telefoontje, mijn client van 95 doet de deur niet open. Normaal wel. Politie erbij want we hebben geen sleutel,dus met het ramding rammen om binnen te komen. Lang verhaal kort. Bij binnentreden staat het mannetje verbaasd boven aan de trap. Had zijn gehoorapparaten niet in. Ikke blij,hij niet uit zijn doen. Kachel stond op zeven deze maar een tikkeltje lager gezet. Even gekletst. Zaken geregeld. Hij vond het wel gezellig. Je maakt wat mee.

Nee… mentorschap is nooit saai.

07mrt/21
Sliderzewaan

Corona vaccinatie en Mentorschap

Taken mentor

Als mentor regelt u de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. U betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij uw taken. En u moedigt hem aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als hij daartoe in staat is. Verder doet u uw werk met respect voor de godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond van de betrokkene.

De coronavaccinatie is een kwestie van gezondheid. Daarom is de keuze om een betrokkene wel of niet te (laten) vaccineren in principe aan de beslissing van de mentor of curator overgelaten. Dat ligt anders wanneer de betrokkene uitdrukkelijke bezwaren tegen vaccinatie heeft; dan moet een machtiging bij de kantonrechter – die toezicht houdt op het mentorschap of de curatele/het mentorschap of de curatele heeft ingesteld – worden gevraagd.

Wat als (het uiten van) uitdrukkelijke bezwaren moet worden gezien, hangt af van de omstandigheden van de betrokkene. Daarnaast moet de mentor of de curator in de uitoefening van zijn of haar taken, waaronder het beslissen over vaccinatie, rekening houden met de levensovertuiging van betrokkene. www.rechtspraak.nl.

07mrt/21
Mentorschap Arnhem

Mentorschap Arnhem voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor 2019

Geachte mevrouw Simonse,

Namens uw organisatie DJTD Consultancy diende u op 22 juli 2020 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel mentor te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Als kantonrechter verbonden aan het LKB heb ik uw handhavingsverzoek bestudeerd. Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2019 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

10feb/21
Sliderzewaan

Waardevolle nabijheid.

Vrijdag bel ik de afdeling. Ik lees als mentor en hoor dingen over mijn cliënte die ik niet vertrouw. Nee hoor……. ze heeft gewoon een griepje. Maar dat is op zijn retour. Maandagochtend gaat mijn telefoon, de arts deelt mede dat mevr een dubbele longontsteking heeft, en dat ze dat niet gaat redden. We spreken af haar op comfort beleid te zetten. Geen levensverlengende handelingen, maar alleen zuurstof bij onrust Morfine en Dormicum. Maandag maar even zelf gaan kijken. Familie ingelicht. Hebben al jaren geen contact,omdat mijn cliënte niet de makkelijkste was vroeger. Zijn nu wel betrokken. Maandagavond Morfine opgehoogd was erg benauwd. Dinsdag gaat het rustig . In de avond gaat het slechter.

Ik besluit eerst even te koken en zelf even te eten. Daarna krijg ik een onrustig gevoel dat ik naar haar toe moet. 17.45 uur ben ik er samen met haar dochter. Om 18.00 uur kijken we elkaar aan en ik zeg volgens mij is ze overleden. We wachten nog 2 minuten en het is echt over. Bij mij komt het besef, dat ik in de loop van de jaren heel veel overleden mensen heb gezien. Vaak net te laat. Nu niet, ook mijn eerste keer.

Ook dat moet bij mij even indalen. Heel fijn dat we erbij waren. De verzorging doet de laatste zorg. Nagels worden gelakt parels om,mond half open. Ja,zo was mijn cliënte. We komen met de familie bij elkaar en bespreken het afscheid. Dan heb je te maken met een vrouw voor de opname en na opname . Dan komen ook de verhalen. Mooi is dan ook de spreuk,”bewoners verblijven hier niet, dit is hun huis”. En zo is het ook M blijft lekker thuis en van daaruit brengen we haar weg. Ik heb ruim 7 jaar voor haar mogen zorgen.De cirkel is rond. Hoe mooi is het dat je mensen mag begeleiden tot het allerlaatste eind. #zeerwaardevol

13feb/20
Sliderzewaan

Graag een relatie

Ik heb nu al een paar dagen app contact en het gaat heel goed, zelfs zo goed dat ze met me wil trouwen en een gezin wil stichten.

Bij mij gaan intussen alle alarmbellen af. Waarom moest je mij bellen? Ja, omdat ik dit echt een fijn contact vind en ik daar mee verder wil. Is het niet vreemd dat een vrouw die jou net pas kent, gelijk wil trouwen en een gezin wil stichten? Gaat dit niet wat snel, denk je? Ja, maar we hebben echt fijn contact. Dat snap ik, zij zegt vooral de dingen die jij heel erg graag wil horen. Dus jij vindt het geen goed contact? Nee, dit contact is zeker niet oké.

Zij is er alleen maar op uit om je financieel te benadelen. Nee Denise…. dat doen ze toch echt niet. Wel, en ik geef je bij deze de opdracht om het contact gelijk te beëindigen. Ja maar….. ik weet niet goed wat ik moet zeggen. “Zeg maar dat je een leuke vrouw hebt ontmoet, en dat je met haar verder gaat” “Maar dat is liegen”? Ja….. jij mag voor deze keer liegen, echt liegen. Als je er maar een punt achter het contact zet. Oke….. dat ga ik doen, want ik wil niet het weinige geld wat ik heb ook kwijtraken. Dat mensen zo vals zijn? Ja, bedenk ik me, ze weten altijd de zwakkere te vinden.