Mentorschap Arnhem

Communicatie met cliënten altijd een uitdaging

Als mentor bij mentorschap Arnhem kan ik op veel verschillende manieren communiceren met cliënten en zorgverleners.

Als het gaat om verstoorde familie banden, heb ik mijn weg wel gevonden. Het ene familielid mail je direct, en de andere in bcc. Dit is nodig omdat men niet wil dat een email adres bekent wordt. Is geen probleem moet je alleen even weten.

Mentorschap ArnhemJonge cliënten communiceren veelal via sms en whatsapp. Krijgt een cliënt een lastige brief binnen, ter plekke wordt er een foto van gemaakt en doorgestuurd. Voordeel is, dat ik direct kan lezen wat er aan de hand is en ook direct kan reageren. Gesprekken vanaf Whatsapp kan ik direct mailen naar mijn computer, zodat ze ook gelijk in dossier komen. Handiger kan niet.

Cliënten met Afasie zijn soms erg slecht te verstaan. In gesprekken probeer ik als mentor net zo lang te graven te gissen totdat ik weet wat de client wil zeggen. Soms schrijven we het op, zodat ik mee kan lezen.Ik ben niet goed in puzzelen maar vaak kom ik goed uit de krabbels die een cliënt opgeschreven heeft. Meelezen met een spraakcomputer is voor mij altijd leuk. In die zin, dat ik het zo knap vind, dat iemand zo snel zich uit kan drukken. Soms zijn de toetsen zo versleten, dat het nog knapper is om zo snel te kunnen schrijven.

Cliënten die in de war zijn vormen een uitdaging op zich. Goed luisteren en vooral door goed te kijken naar de lichaamshouding. Maakt dat ik als mentor een goede inschatting kan maken van hun gemoedstoestand.  Dat is nodig want als ik niet begrijpend reageer, kan dat zeker agressie opwekken.

Soms communiceren cliënten erg traag en moet ik zeker als mentor mijn geduld op de proef stellen. Van nature ben ik namelijk iemand die alles in een vlot tempo wil doen. Zoals ook praten en handelen en soms al invullen voor diegene die praat. Bij cliënten die moeite hebben met spreken, ben ik mijzelf des te meer bewust van mijn luisterhouding. Ik ga dan ook met een goed gevoel weg bij een client, als ik hem alle ruimte heb gegeven om zijn verhaal te doen. Mentorschap maakt je bewust van gedragingen van jezelf die vanzelfsprekend zijn.

Communiceren lijkt zo makkelijk, maar als je een beperking hebt, soms erg moeilijk. Daarom is het van essentieel belang, dat de mentor ook in zijn of haar communicatie aansluit bij de cliënt. Je bent er namelijk niet voor jezelf, maar je bent er als verlengstuk van de cliënt. Dat maakt de communicatie tussen cliënten en mentor erg bijzonder.